fbpx

Economie; Buget-Finanțe

PL-x nr. 123/2021

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.8/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

PL-x nr. 122/2021

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

PL-x nr. 121/2021

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.5/2021 pentru completarea art.252 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, precum şi a altor acte normative.

PL-x nr. 117/2021

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID 19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

PL-x nr. 116/2021

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.227/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.

PL-x nr. 115/2021

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

PL-x nr. 114/2021

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19.

PL-x nr. 197/2021

Propunere legislativă pentru completarea art. (3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal şi modificarea art. (13) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală

PL-x nr. 351/2020

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale

PL-x nr. 281/2020

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale

PL-x nr. 86/2021

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.207/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar

PL-x nr. 91/2021

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.213/2020 privind participarea României la majorarea asimetrică de capital a Băncii Europene de Investiţii în conformitate cu Decizia (UE) 2019/1.255 a Consiliului din 18 iulie 2019 de modificare a Protocolului nr.5 privind Statutul Băncii Europene de Investiţii

PL-x nr. 105/2021

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii a drepturilor şi obligaţiilor, inclusiv a obligaţiilor de plată a cotizaţiei anuale de membru al Organizaţiei de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF)

PL-x nr. 95/2021

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative

Go to Top