Versiunea 1.0 din 23 martie 2021

1. Date despre operatorul de date

PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA este un partid politic înscris la poziția 125 în Registrul Partidelor Politice din România, cu sediul în Bucuresti, Sos. Kiseleff nr. 55, Vila 4, Sector 1, Cod de Identificare Fiscală 36420951, cont bancar RO33 UGBI 0000 1320 2425 7RON, deschis la Garanti Bank, e-mail contact@usr.ro, website www.usr.ro, (denumit în continuare “USR”).

USR are calitatea de operator de date cu caracter personal în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în sensul Regulamentului UE nr. 2016/679 și al Legii nr. 190/2018.

Operatorul USR se angajează să respecte drepturile și libertățile persoanelor fizice și se angajează să protejeze confidențialitatea cu privire la datele cu caracter personal ale membrilor de partid, simpatizanților, susținătorilor, votanților, alegătorilor, donatorilor, persoanelor cu drept de vot aflate pe listele electorale, precum si a oricăror categorii de persoane fizice ale căror date personale le prelucram in scopul realizării obiectivelor.

Aceasta este nota de informare generala privind datele cu caracter personal pentru întreaga activitate a Partidului Uniunea Salvați Romania referitoare la membrii și simpatizanții acestuia.

In afara de aceasta nota de informare generala, Partidul Uniunea Salvați Romania mai are si note specifice de informare generala privind datele cu caracter personal pentru alte domenii, cum ar fi cea pentru resurse umane și personal.

Partidul se angajează să implementeze si sa adopte principiile enunțate în aceasta nota de informare a membrilor săi.

Această nota de informare generala a fost publicată si conține informațiile prevăzute de prevederile articolelor 13 și 14 din RGPD.

Partidul va prelucra datele membrilor săi  în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), Legea nr. 190 / 2018 și legislația aferentă.

Această nota de informare generala poate suferi modificări/actualizări.

2. Contact

Dacă aveți întrebări despre această notificare sau pentru mai multe informații despre modul în care utilizăm datele dvs. sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs., puteți contacta responsabilul cu protecția datelor la:

DPO USR

București, Șos. Kiseleff nr. 55, Vila 4, Sector 1

Email: dpo@usrplus.rodpo@usr.ro

3. Modul în care legea vă protejează datele

Modul în care utilizăm datele cu caracter personal este protejat de lege și putem să le prelucrăm numai când avem un motiv legal pentru aceasta.

Motivele legale pentru care prelucrăm datele dvs. sunt:

 • Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini desfășurate în interes public (art. 6 alin. 1 lit. e RGDP – Motiv legal sarcina publică – angajament democratic) respectiv acele activități care servesc unei sarcini desfășurate în interes public respectiv realizării obiectivelor prevăzute de dreptul constituțional, dreptul public sau contribuie la pluralismul politic, la formarea opiniei publice.
 • Când este necesară pentru îndeplinirea obiectivelor statutare la care toți membrii au aderat la înscriere
 • Când este datoria noastră legală ( art. 6 alin. 1 lit. c RGDP Motiv legal obligația legală)
 • Când oferiți consimțământul (art. 6 alin. 1 lit. a RGDP Motiv legal consimțământul)
 • Când avem un interes legitim (Motiv legal interes legitim).

Datele personale sensibile beneficiază de o protecție suplimentară conform legii.

Datele personale sensibile sunt informațiile despre rasa, etnia, orientarea sexuală, viața sexuală, convingerile religioase sau filozofice, cazierul judiciar, apartenența la sindicat și opinia politică.

Aceste date fac parte dintr-o „categorie specială” conform legislației privind protecția datelor și vom prelucra aceste date numai acolo unde avem un motiv legal pentru a face acest lucru.

4. Cum utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a le utiliza în scopul activităților noastre ca partid politic, așa cum este definit in Statutul USR, conform tabel Anexa 1 la prezenta notă de informare.

5. Analiza datelor si profilarea

Partidul Uniunea Salvați România folosește analiza datelor pentru a-și îndeplini obiectivele propuse si a-și folosi cât mai eficient resursele.

Partidul Uniunea Salvați România folosește unele date pe care le colectăm despre dvs. pentru a face o profilare a celor mai potrivite persoane pentru diverse posturi si poziții atât din cadrul Partidului Uniunea Salvați România cât și pentru funcțiile publice pentru care partidul poate face numiri și /sau propuneri.

Uneori folosim mijloace automate (denumite „profilare”) pentru a analiza această varietate de date care ne sunt furnizate de membrii înșiși și a le culege (uneori denumite „profilare”) în următoarele scopuri

•        pentru a decide dacă vă trimitem materialele noastre de campanie sau materiale despre cum puteți sprijini partidul.

•        pentru a identifica persoanele țintă pentru anumite funcții și atribuții

•        pentru a identifica persoanele țintă pentru anumite sarcini

•        pentru a solicita sprijin financiar prin donații, cotizații etc.

Exemple de categorii de date pe care le analizăm de obicei sunt: ​​apartenența politică, opiniile și preferințele politice, atitudinile, caracteristicile geo-demografice și socio-economice.

Realizăm aceste analize deoarece avem un interes legitim de a identifica potențialii membri și candidați ai Partidului pentru diverse funcții si poziții interne in cadrul partidului sau externe.

În cazul în care crearea de profiluri procesează date de categorie specială referitoare la opinia dvs. politică, considerăm că acest lucru este necesar în scopul activităților noastre politice și, prin urmare, este permis în conformitate cu art. 9 alin. (2) lit. (g) GDPR – interes public substanțial  si Legea nr. 190/2018.

Apreciem ca profilările realizate si deciziile pe care partidul le ia  pe baza acestor profilări nu vă afectează în vreun fel în mod semnificativ.

În cazul în care astfel de decizii pe care partidul le ia  pe baza acestor profilări vă afectează în orice mod, iar dumneavoastră nu doriți, aveți dreptul de a nu fi supus acelei decizii și vă puteți exercita dreptul contactând responsabilul cu protecția datelor.

De asemenea, ne puteți contacta oricând și vă puteți exercita dreptul de a vă opune și ne puteți cere să nu prelucrăm informațiile dvs. personale în acest scop.

6. De unde colectăm date cu caracter personal

Colectăm datele dumneavoastră personale

i.Furnizate în mod direct de dumneavoastră:

 • personal când vorbiți cu unul dintre reprezentanții sau voluntarii noștri
 • pe hârtie – dacă ne scrieți sau dacă utilizați un formular pe hârtie
 • digital, cum ar fi dacă completați un formular pe un site web sau interacționați online cu partidul prin intermediul site-urilor web sau al platformelor de socializare
 • când participați la activitățile specifice partidului atât la nivel central cât și la nivel local
 • când realizați tranzacții financiare in calitate de membru (ex. plata cotizației, donații  etc)

ii.          În mod indirect:

 • platforme de socializare (de exemplu, când postați pe Facebook sau Instagram etc)
 • înregistrări sau surse publice, informații disponibile publicului.
 • sistem de supraveghere video (CCTV) dacă intrați în sediul central al partidului sau unul dintre sediile teritoriale
 • înregistrări audio-video ale ședințelor partidului sau filialelor partidului ținute online (de exemplu, Zoom, Team, Skype, Meet, etc)
 • posta/firma de curierat

7. Partajarea datelor cu caracter personal

Partidul Uniunea Salvați Romania are un interes legitim să partajeze anumite date cu caracter personal și să le punem la dispoziția Partidului de la nivel local la nivel național sau invers de la nivel național la nivel local, atunci când este necesar pentru campaniile noastre sau pentru alte activități ale partidului politic.

De exemplu, când deveniți membru al partidului, vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către  filiala locală din care veți face parte. De asemenea, dacă faceți o donație către filiala partidului din care faceți parte, aceste date cu caracter personal vor fi raportate către sediul central, astfel încât să poată fi înregistrate și raportate de către AEP.

Datele cu caracter personal ale membrilor partidului pot fi furnizate candidaților și filialelor în scopul campaniei lor electorale.

Dacă se face o sesizare conform Statutului si reglementărilor interne ale Partidului, atunci datele cu caracter personal pot fi partajate cu organele partidului cu atribuții in acest sens.‍

Partidul Uniunea Salvați Romania nu va vinde niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal

Uneori, in activitatea noastră curenta este necesar să vă partajăm  datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte a acestora, fie în cadrul Partidului, fie cu furnizorii noștri de servicii (ex. avocați, contabili, experți, operatori de telefonie, voluntari, curieri, tipografii, reprezentanții aleși, candidați, organisme de control si reglementare – AEP, BEC etc)

Datele sunt partajate numai când avem un motiv, iar legea ne permite acest lucru in baza interesului legitim si a obiectivelor Statutare adoptate de membri la înscrierea in partid.

În cazul în care utilizăm un împuternicit, respectiv o entitate care prelucrează date în numele nostru și sub instrucțiunile noastre, ne asigurăm că această prelucrare se face pe baza unui acord de prelucrare a datelor prin care vor folosi datele numai în scopurile pentru care au fost furnizate și vor lua măsurile necesare pentru a asigura securitatea acestora.

8. Date prelucrate cu consimțământul dumneavoastră

Activitatea partidului politic în ansamblul ei este considerată de lege ca fiind o activitate de interes public și, prin urmare, ni se permite să prelucrăm date cu caracter personal în măsura în care sunt necesare în scopurile activității noastre in domeniul politic fara consimtamantul expres al persoanei vizate, dar cu conditia sa se prevada garantiile corespunzatoare, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 190/2018.

9. Transferul datelor dumneavoastră în afara Spațiului Economic European

Partidul face eforturi pentru a utiliza aplicații si  pentru a menține informațiile in Spațiului Economic European. In acest sens, unul dintre proiectele relevante este E-USR.ro – o platforma dezvoltata in mod special de către organizație. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate doar în vederea îndeplinirii scopurilor prevăzute în prezenta politică privind protecția datelor.

10. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră

Revizuim în mod constant datele pe care le deținem și luăm în considerare în mod regulat relevanța și nevoia noastră de a le păstra. Folosim mai mulți factori pentru a ne determina perioadele de păstrare.

Factorii pe care îi luăm în considerare la stabilirea perioadelor de păstrare a datelor cu caracter personal sunt:

•        Perioadele de păstrare prevăzute de lege – de exemplu, partidul are obligația legală de a păstra informațiile financiare pe o perioadă de minim 5 ani,

•        Scopul pentru care au fost furnizate sau obținute datele cu caracter personal;

•        Prevederile Statutare;

•        Cerința noastră de afaceri documentată pentru păstrarea datelor dvs.,

•        Dacă păstrarea datelor cu caracter personal încălca vreunul dintre drepturile persoanelor vizate,

Vom prelucra datele cu caracter personal până la momentul la care se termină perioada legală de păstrare ori perioada de păstrare declarată sau până la momentul la care se solicită ștergerea acestora, conform prevederilor legale aplicabile.

Pentru datele cu caracter personal pentru care nu există o perioadă de păstrare legal stabilită, declarăm că datele cu caracter personal vor fi șterse la încetarea calității de membru, dacă acesta nu a devenit simpatizant.

Dacă aveți nevoie de informații mai detaliate despre cât timp vor fi păstrate datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor.

11. Cum vă protejăm datele

Pentru protejarea și securitatea datelor cu caracter personal folosim masuri tehnice si organizatorice adecvate.

Printre acestea menționăm: programe de securitate, inclusiv firewall-uri, acces restricționat la bazele de date pe baza de user si parola, instituirea de proceduri pentru a ne asigura că sistemele și bazele de date din hârtie și computer sunt protejate împotriva divulgării, utilizării, pierderii și deteriorării neautorizate.

Folosim furnizori de servicii doar în cazul în care suntem convinși că oferă securitate adecvată pentru datele dumneavoastră cu caracter personal.

12. Drepturile dumneavoastră în domeniul datelor cu caracter personal

Puteți exercita oricare dintre aceste drepturi ale persoanei vizate contactând responsabilul nostru cu protecția datelor

 

Drepturi Descriere
Dreptul de a fi informat Aveți dreptul de a fi informat cu privire la colectarea și utilizarea datelor dvs. personale. Partidul Uniunea Salvați Romania vă aduce la cunoștință prin notificări de informare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Este posibil să nu furnizăm informații de confidențialitate atunci când aveți deja astfel de informații sau ar presupune un efort disproporționat pentru a furniza astfel de informații.

Dreptul de acces Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem.
Dreptul de rectificare a datelor dumneavoastră Aveți dreptul de a solicita corectarea informațiilor incorecte sau incomplete pe care le deținem despre dvs.
Dreptul de a fi uitat În anumite circumstanțe puteți solicita ștergerea datelor cu caracter personal pe care le deținem. Există unele date cu caracter personal care trebuie păstrate conform obligațiilor noastre legale și alte date cu caracter personal pentru care putem avea un interes legitim să le păstrăm.
Dreptul la restricționarea prelucrării Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când contestați exactitatea datelor sau când datele au fost prelucrate în mod ilegal.
Dreptul la portabilitatea datelor Aveți dreptul de a transfera datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem către o organizație terță parte și puteți solicita să le furnizăm într-un format care poate fi citit automat.
Dreptul de a se opune prelucrării Aveți dreptul absolut de a vă opune utilizării datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru marketing direct, inclusiv profilarea în scopuri de marketing direct.

Dacă prelucrăm datele dvs. pe baza „intereselor legitime” sau „a unei sarcini desfășurate în interes public”, atunci aveți dreptul să vă opuneți a vă folosi datele în acest mod.

Acest drept nu este absolut și putem continua să prelucrăm datele dacă putem demonstra temeiuri legitime convingătoare pentru prelucrare.

Luarea deciziilor individuale automatizate, inclusiv profilarea Putem folosi programe de calculator pentru a lua decizii sau pentru a crea un profil despre dumneavoastră. Aveți dreptul de a nu fi supus unei astfel de decizii sau a profilării respective în cazul în care aceasta vă creează consecințe semnificative.
Dreptul de a formula plângeri sau acțiuni Dacă sunteți nemulțumit de modul în care am prelucrat datele dumneavoastră cu caracter personal atunci aveți dreptul de a vă plânge la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata.

13. Formularea unei plângeri

Dacă sunteți nemulțumit de modul în care am prelucrat datele dvs., atunci aveți dreptul de a vă plânge la

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania

anspdcp@dataprotection.ro

+40 318.059.211
+40 318.059.212