fbpx

Economie; Buget-Finanțe

Pl-x nr. 236/2021

Propunere legislativă privind anularea unor obligaţii accesorii.

B226/2021

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.

PL-x nr. 209/2021

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice.

PL-x nr. 208/2021

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.30/2021 privind unele măsuri fiscale.

PL-x nr. 197/2021

Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal şi modificarea art.13 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

PL-x nr. 191/2021

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.25/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice.

PL-x nr. 190/2021

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.24/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

PL-x nr. 186/2021

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal.

Pl-x nr. 165/2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 31/1990 privind Legea Societăţilor.

PL-x nr. 162/2021

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului.

PL-x nr. 191/2021

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.25/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice.

PL-x nr. 190/2021

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.24/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

PL-x nr. 186/2021

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal.

PL-x nr. 162/2021

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului.

BP167/2021

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1^1) şi alin.(1^2) ale art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Pl-x nr. 155/2021

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

PL-x nr. 146/2021

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020

PL-x nr. 145/2021

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonnaţei de urgenţă nr.15/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

PL-x nr. 139/2021

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică

PL-x nr. 133/2021

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.9/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.

BP100/2021

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

BP102/2021

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(7) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020

PL-x nr. 139/2021

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică.

PL-x nr. 135/2021

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de spijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale

Go to Top