fbpx

Economie; Buget-Finanțe

Acasa/Proiecte legislative/Economie; Buget-Finanțe

Pl-x nr. 236/2021

Economie; Buget-Finanțe

Propunere legislativă privind anularea unor obligaţii accesorii.

B226/2021

Economie; Buget-Finanțe

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.

PL-x nr. 209/2021

Economie; Buget-Finanțe

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice.

PL-x nr. 208/2021

Economie; Buget-Finanțe

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.30/2021 privind unele măsuri fiscale.

PL-x nr. 197/2021

Economie; Buget-Finanțe

Proiect de Lege pentru completarea art.3 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal şi modificarea art.13 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

PL-x nr. 191/2021

Economie; Buget-Finanțe

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.25/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice.

PL-x nr. 190/2021

Economie; Buget-Finanțe

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.24/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

PL-x nr. 186/2021

Economie; Buget-Finanțe

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal.

Pl-x nr. 165/2021

Economie; Buget-Finanțe

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 31/1990 privind Legea Societăţilor.

PL-x nr. 162/2021

Economie; Buget-Finanțe

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului.

PL-x nr. 191/2021

Economie; Buget-Finanțe

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.25/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice.

PL-x nr. 190/2021

Economie; Buget-Finanțe

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.24/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.

PL-x nr. 186/2021

Economie; Buget-Finanțe

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal.

PL-x nr. 162/2021

Economie; Buget-Finanțe

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi pentru dispunerea unor măsuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor şi a contrafacerii în legătură cu mijloacele de plată fără numerar şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului.

BP167/2021

Economie; Buget-Finanțe

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1^1) şi alin.(1^2) ale art.29 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Pl-x nr. 155/2021

Economie; Buget-Finanțe

Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară

PL-x nr. 146/2021

Economie; Buget-Finanțe

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020

PL-x nr. 145/2021

Economie; Buget-Finanțe

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonnaţei de urgenţă nr.15/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia

PL-x nr. 139/2021

Economie; Buget-Finanțe

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică

PL-x nr. 133/2021

Economie; Buget-Finanțe

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.9/2021 pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale.

BP100/2021

Economie; Buget-Finanțe

Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

BP102/2021

Economie; Buget-Finanțe, Transport; Urbanism; Infrastructură; Dezvoltare rurală

Propunere legislativă pentru modificarea alin.(7) al art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.60/2020 privind unele măsuri financiare în vederea implementării proiectelor de infrastructură fazate din perioada de programare 2007-2013, finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020

PL-x nr. 139/2021

Economie; Buget-Finanțe

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naţionale în activitatea economică.

PL-x nr. 135/2021

Economie; Buget-Finanțe, Turism; Tineret și Sport

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de spijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri fiscale

Prin completarea acestui formular declar pe proprie răspundere că am fost informat/ă cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale subsemnatei/ului, că am citit și că am înțeles pe deplin Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Doresc să rămân la curent cu activitatea pe care o desfășoară Deputatul Oana Murariu. Îmi exprim consimțământul explicit cu privire la prelucrarea datelor mele în scop de comunicare directă prin orice mijloace electronice de comunicare (SMS, Whatsapp, e-mail, Newsletter) pentru Deputat Oana Murariu. Declar că am citit în prealabil Nota de informare și că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor indicate. Înțeleg faptul că îmi pot retrage consimțământul în orice moment prin transmiterea unui e-mail la adresa oana.murariu@cdep.ro.

Go to Top