Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.227/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori.