Propunere legislativă pentru ratificarea Protocolului opţional la Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptat la New York de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, şi semnat de România la 25 septembrie 2008