Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(6) al art.34 din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate.