fbpx

Mediu; Industrie; Energie; Agricultură; Ape și Păduri

Acasa/Proiecte legislative/Mediu; Industrie; Energie; Agricultură; Ape și Păduri

PL-x nr. 240/2021

Mediu; Industrie; Energie; Agricultură; Ape și Păduri

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor.

B227/2021

Mediu; Industrie; Energie; Agricultură; Ape și Păduri

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cele forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.81/1991 și ale Legii nr.169/1997.

PL-x nr. 212/2021

Mediu; Industrie; Energie; Agricultură; Ape și Păduri

Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(8) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006.

BP255/2021

Mediu; Industrie; Energie; Agricultură; Ape și Păduri

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor

PL-x nr. 189/2021

Mediu; Industrie; Energie; Agricultură; Ape și Păduri

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare" Societăţii Complexul Energetic Oltenia" - S.A.

Pl-x nr. 193/2021

Mediu; Industrie; Energie; Agricultură; Ape și Păduri

Propunere legislativă privind gestionarea gunoiului de grajd.

PL-x nr. 189/2021

Mediu; Industrie; Energie; Agricultură; Ape și Păduri

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare" Societăţii Complexul Energetic Oltenia" - S.A..

L61/2021

Mediu; Industrie; Energie; Agricultură; Ape și Păduri

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul Silvic.

BP206/2021

Mediu; Industrie; Energie; Agricultură; Ape și Păduri

Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(3) din Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004.

BP205/2021

Mediu; Industrie; Energie; Agricultură; Ape și Păduri

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu- Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare.

PL-x nr. 154/2021

Mediu; Industrie; Energie; Agricultură; Ape și Păduri

Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

L17/2020

Mediu; Industrie; Energie; Agricultură; Ape și Păduri

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal - bugetare

PL-x nr. 136/2021

Mediu; Industrie; Energie; Agricultură; Ape și Păduri

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022

PL-x nr. 115/2021

Economie; Buget-Finanțe, Mediu; Industrie; Energie; Agricultură; Ape și Păduri, Muncă; justiție socială; administrație publică

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

PL-x nr. 114/2021

Economie; Buget-Finanțe, Mediu; Industrie; Energie; Agricultură; Ape și Păduri

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19.

BP63/2021

Mediu; Industrie; Energie; Agricultură; Ape și Păduri, Transport; Urbanism; Infrastructură; Dezvoltare rurală

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii grădinilor zoologice şi acvariilor publice nr.191/2002.

PL-x nr. 83/2021

Mediu; Industrie; Energie; Agricultură; Ape și Păduri

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.210/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

PL-x nr. 97/2021

Mediu; Industrie; Energie; Agricultură; Ape și Păduri, Transport; Urbanism; Infrastructură; Dezvoltare rurală

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii

Prin completarea acestui formular declar pe proprie răspundere că am fost informat/ă cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale subsemnatei/ului, că am citit și că am înțeles pe deplin Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Doresc să rămân la curent cu activitatea pe care o desfășoară Deputatul Oana Murariu. Îmi exprim consimțământul explicit cu privire la prelucrarea datelor mele în scop de comunicare directă prin orice mijloace electronice de comunicare (SMS, Whatsapp, e-mail, Newsletter) pentru Deputat Oana Murariu. Declar că am citit în prealabil Nota de informare și că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor indicate. Înțeleg faptul că îmi pot retrage consimțământul în orice moment prin transmiterea unui e-mail la adresa oana.murariu@cdep.ro.

Go to Top