fbpx

Mediu; Industrie; Energie; Agricultură; Ape și Păduri

PL-x nr. 240/2021

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor.

B227/2021

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cele forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.81/1991 și ale Legii nr.169/1997.

PL-x nr. 212/2021

Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(8) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006.

BP255/2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor

PL-x nr. 189/2021

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare" Societăţii Complexul Energetic Oltenia" - S.A.

PL-x nr. 189/2021

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2021 pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare" Societăţii Complexul Energetic Oltenia" - S.A..

L61/2021

Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 - Codul Silvic.

BP206/2021

Propunere legislativă pentru modificarea art.3 alin.(3) din Legea cooperaţiei agricole nr.566/2004.

BP205/2021

Propunere legislativă pentru modificarea Legii 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu- Şişeşti şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare.

PL-x nr. 154/2021

Proiect de Lege pentru completarea art.23 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

L17/2020

Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.78/2019 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal - bugetare

PL-x nr. 136/2021

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022

PL-x nr. 115/2021

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

PL-x nr. 114/2021

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentaţie şi agenţii de turism, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei COVID 19.

BP63/2021

Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii grădinilor zoologice şi acvariilor publice nr.191/2002.

PL-x nr. 83/2021

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.210/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

PL-x nr. 97/2021

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii

Go to Top